ADVIES BIJ ZUIVER AANVAARDEN OF VERWERPEN VAN EEN NALATENSCHAP

Wanneer een nalatenschap openvalt heeft u als erfgenaam 3 mogelijkheden:

Zuiver aanvaarden:

U kunt een nalatenschap zuiver aanvaarden. Hiermee aanvaardt u zowel de bezittingen als de schulden van de nalatenschap. Indien er meer schulden dan bezittingen zijn, bent u met uw eigen vermogen aansprakelijk voor deze schulden. Dit geldt niet alleen voor de reeds bestaande schulden, maar ook voor de schulden die pas later bekend worden.

Verwerpen:

U kunt een nalatenschap ook verwerpen. U bent dan géén erfgenaam. Door de verwerping kunt u geen aanspraak meer maken op de nalatenschap, ook niet als later blijkt dat de nalatenschap een positief saldo heeft. (De kinderen van de verwerper erven overigens vaak in de plaats van de verwerper.) Om te verwerpen moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. De kosten hiervan komen voor uw eigen rekening. Om te kunnen verwerpen mag u zich niet als erfgenaam gedragen hebben. Als u bijvoorbeeld al spullen uit de woning heeft meegenomen, heeft u zich als erfgenaam gedragen en kunt u niet meer verwerpen.

Beneficiaire aanvaarding:

Zoals u leest heeft een keuze redelijk verstrekkende gegevens. Alles is afhankelijk van het saldo van de nalatenschap, de aantal mogelijke bijkomende schulden, het aantal erfgenamen, maar ook of er wellicht nog kinderen uit een andere relatie aanwezig zijn, die wellicht voorrang hebben op heu erfdeel.

Het is te adviseren u te laten bijstaan en uit te zoeken wat uw positie is in het geheel.

Meer weten, of vragen, wij zijn er voor u!!