Afwikkeling en verdeling van een nalatenschap

Een dierbare of bekende is overleden. In deze moeilijke tijd moeten allerlei zaken worden geregeld. Als u erft of u bent in het testament tot executeur benoemd, heeft u een rol in de afwikkeling van de erfenis. De Familiejurist Amsterdam kan u helpen de afwikkeling in goede banen te leiden.

Na een overlijden moet heel wat worden geregeld. Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van abonnementen, terugbrengen van medische hulpmiddelen) maar ook afhandeling van belastingen en formaliteiten. Het begint allemaal met de vraag of er een testament is. Dit kunnen wij voor u nakijken bij het Centraal Testamentenregister.

Afwikkeling van de erfenis

Er kan in het testament een executeur zijn aangewezen die de uitvaart dient te regelen en de afwikkeling van de erfenis verzorgt. Als er geen executeur is aangewezen dan regelen de erfgenamen (degenen die erven) deze zaken. De overledene kan ook een codicil hebben gemaakt. Een codicil is een handgeschreven stuk en wordt niet bij het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Een overledene bewaart een codicil soms in huis. Als de overledene daarnaast een testament heeft gemaakt, is het mogelijk dat het codicil bij het testament is bewaard in de kluis van de notaris. In een codicil kan de overledene sieraden en spullen uit huis hebben vermaakt.

Erfgenaam

U bent niet verplicht een erfenis te accepteren wanneer u dat niet wilt. Maar u moet tijdig met de notaris overleggen. Gedraagt u zich als erfgenaam dan zit u aan de erfenis vast. U kunt kiezen of u de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder voorbehoud ’beneficiair’ aanvaardt. U aanvaardt onder voorbehoud als u denkt dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald. De Familiejurist helpt u met het maken van de juiste keuze. Als u de erfenis accepteert en u wilt hulp bij de afwikkeling, dan schakelt u ons in. De Familiejurist Amsterdam is gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen.

Executeur

Een executeur heeft tot taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen u informeren over hoe de taak van een executeur eruit ziet. U kunt er overigens ook voor kiezen de taak van executeur op u te nemen en de afwikkeling aan ons over te dragen. De Familiejurist heeft veel ervaring in het afhandelen van erfenissen.

Wat moet er bij de afwikkeling van een erfenis allemaal gebeuren?

Bij de afwikkeling van een erfenis moet u onder meer denken aan:

– Praktische zaken en administratie, bijvoorbeeld: opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen.

– Opvragen van uitkeringen bij de pensioenmaatschappij etc.

– De laatste aangifte die moet worden gedaan voor de inkomstenbelasting van de overledene.

– Aangifte voor de erfbelasting.

– Uitvoeren van het testament/verdelen.

De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. De Familiejurist Amsterdam is dé ervaren deskundige op dit gebied. Wij bemiddelen tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van de erfwet en het belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen voor u de complete afwikkeling van de erfenis in goede banen leiden. Ook wanneer u de afwikkeling van de erfenis zelf wilt regelen, is het verstandig vooraf ons advies in te winnen. Wij luisteren, informeren en adviseren over juridische, financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft.