BENEFICIAIRE AANVAARDING

U kunt de nalatenschap ook aanvaarden onder het voorbehoud dat er een positief saldo is. Dan bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor een negatief saldo van de nalatenschap. Ook hier geldt dat u zich niet als erfgenaam gedragen mag hebben. Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap brengt vrij hoge kosten met zich mee. Aan de afwikkeling van een beneficiair aanvaarde nalatenschap zijn namelijk een namelijk aantal formaliteiten verbonden, zoals:

  • het afleggen van een verklaring bij de rechtbank;
  • het op formele wijze afwikkelen van de nalatenschap door de erfgenamen, die als vereffenaar optreden;
  • het plaatsen van een advertentie in een dagblad om onbekende schuldeisers op te roepen; en
  • het opmaken van een boedelbeschrijving.

Na indiening van de boedelbeschrijving kan de rechter bepalen dat verdere formaliteiten in acht moeten worden genomen. Het niet in acht nemen van de formaliteiten kan ertoe leiden dat men toch volledig aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden.