Executele en EXECUTEURSWERKZAAMHEDEN

Een executeur is de persoon die in het testament is aangesteld voor het afwikkelen van de nalatenschap.

de werkzaamheden van de executeurs zijn divers. Hij is alleen bevoegd om alles te doen. Hieronder vallen onder andere:

-regelen van de uitvaart;

-aangifte inkomstenbelasting

-aangifte erfbelasting;

-het innen van vorderingen;

-het betalen van schulden;

Soms is de executeur ook gerechtigd tot de verkoop van de woning, het verdelen van de nalatenschap en verdere beschikkingshandelingen. Of de executeur deze bevoegdheden heeft hangt af van de inhoud van het testament. Deze werkzaamheden moeten uitdrukkelijk zijn opgenomen in het testament. Nu heeft het opnemen van deze werkzaamheden vele voordelen, echter hieraan kunnen ook vele nadelen kleven.

Een executeur dient ook alles te administreren, de erfgenamen te informeren, de rechtbank te informeren, wanneer de nalatenschap negatief is, de “juiste erfdelen” te berekenen, etc.

Naast deze rechten en plichten is het belangrijk te weten dat een executeur te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk is voor de erfbelasting.