INROEPEN LEGITIEME PORTIE

Wat is een legitieme portie?

Een legitieme portie is de helft van het “juiste erfdeel” wat je normaal had kunnen krijgen uit de nalatenschap van een ouder.

In beginsel kan slechts een kind zijn/haar legitieme portie opeisen. Wanneer wordt dit over het algemeen gedaan? Wanneer je als kind bent onterfd of wanneer de nalatenschap van een ouder wordt gedeeld over diverse extra personen of goede doelen, waardoor je minder zult verkrijgen dan de helft van het normale kindsdeel.

Onterving:

Wanneer je als kind bent onterfd betekent dit tegenwoordig dat je dus nooit meer erfgenaam zult zijn in de naltenschap en geen cent zult ontvangen uit de nalatenschap. Uiteraard biedt de wet hiertoe een zekere bescherming in de vorm van de legitieme portie. Als kind dien je je legitieme portie, ofwel de helft van je wettelijk erfdeel binnen een termijn van 5 jaar (na het overlijden van de betreffende ouder) op te eisen. Deze termijn is erg belangrijk, want ben je te laat dan krijg je niets. Indien je wel op tijd bent, ben je nog steeds onterfd en wordt je dus geen erfgenaam. Je hebt wel recht op de helft van je wettelijke erfdeel in geld. Dit geld krijg je pas bij het overlijden van de laatste ouder en na het afwikkelen van de nalatenschap.

Maar ook wanneer het geen ontereving betreft en je gewoon erfgenaam bent, maar een ouder heeft bepaald in zijn/haar testament dat andere personen of goede doelen ook iets moeten krijgen, kan het zijn dat je een beroep moet doen op je legitieme portie.

Voorbeeld:

A overlijdt en laat 3 kinderen achter en een vermogen van € 210.000. Ieder kind heeft wettelijk recht op € 70.000. Nu staat in het testament geregeld dat het Rode Kruis en de KWF beiden een bedrag krijgen van € 65.000 (dus samen € 130.000). Door dit testament hebben de kinderen nu recht op een erfdeel van € 210.000 – € 130.000 = € 80.000. Dus alle drie een erfdeel van € 26.700. Wettelijk hadden zij per persoon recht op € 70.000. De legitieme portie zou dan zijn geweest: € 35.000. Dit bedrag van de legitieme portie zou dus worden gekregen in plaats van het bedrag van € 26.700. Het beroep doen op de legitieme portie kan hier dus zeker soelaas bieden.

Voor meer informatie omtrent verdere mogelijkheden en uw positie neemt u contact op.