(meerjarigen-) bewind en vermogensbeheer

Het komt voor dat mensen door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn hun geld en/of hun goederen te beheren. Bijvoorbeeld bij mesen met een verstandelijke handicap, ouderen of zieken. Men is dan op hulp van anderen aangewezen. Hulp waarbij ook deskundigheid wenselijk is. Hulp waarbij ook direct betrokkenen of familieleden geen partij wensen te zijn. In zulke situaties kan de Familiejurist uitkomst bieden.