opstellen rekening en verantwoording

De Familiejurist wordt vaak ingeschakeld als executeur van een erfenis. Ook kunnen wij een reeds benoemde executeur begeleiden. Het sluitstuk van de werkzaamheden van de executeur is het afleggen van rekening en verantwoording. De executeur moet altijd rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen of de opvolgende executeur (of vereffenaar). Dat hoeft echter pas als het beheer van de executeur is geëindigd.

De rekening en verantwoording houdt in dat de executeur inzicht moet geven in de manier waarop de executeur zijn of haar taken heeft uitgevoerd. De executeur geeft hierin dus een (uitgebreide) toelichting van zijn of haar werkzaamheden.

Het is gebruikelijk dat de executeur dat geeft door middel van een overzicht of lijst van (het saldo van) de opbrengsten en schulden (ontvangsten en uitgaven) van de nalatenschap vanaf het moment van overlijden van de erflater. Daarin neemt de executeur ook de executeurskosten (de kosten die de executeur heeft moeten maken) en het executeursloon opgenomen. Uit de rekening en verantwoording blijkt dus of en wat er kan worden uitgekeerd aan de erfgenamen.