traceren van erfgenamen

Wanneer sprake is van ‘verre erfgenamen’ , is het afhandelen van een erfenis dikwijls een kwestie van het betere (soms internationale) speurwerk. Stambomen worden nageplozen, bevolkingsregisters geraadpleegd en ook de ‘kerstkaartlijst’ kan behulpzaam zijn bij het vinden van buitenlandse erfgenamen. Maar handiger is om de erfenis bij leven goed te regelen en ‘van achterblijvers geen spoorzoekers te maken’. De Familiejurist kan u adviseren over het opstellen van een testament maar ook bij de afwikkeling van een reeds opengevallen nalatenschap.