Verwerken van onbeheerde boedels

Jaarlijks overlijden er in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Als er geen erfgenamen of andere partijen zijn die de afwikkeling van een nalatenschap op zich kunnen nemen, kunt u de vermoedelijk onbeheerde nalatenschap bij ons aanmelden. Wij onderzoeken dan of we de nalatenschap kunnen afwikkelen.