ADVIES INKOMSTENBELASTING

Ook de gevolgen voor de Inkomstenbelasting van schenken, erven en andere rechtshandelingen die u via ons kantoor verricht komen bij ons ruimschoots aan de orde. Zonodig beschikken wij over een netwerk van Inkomstenbelastingspecialisten waar we nauw mee samenwerken.