BEGELEIDING IN HET VERKRIJGEN VAN HET (JUISTE) ERFDEEL.

Een erfdeel is het aandeel dat een persoon verkrijgt uit de nalatenschap van een overledene. Dit klinkt erg eenvoudig, maar in de praktijk gaat dit vaker dan eens fout. Waar liggen hier nu de problemen?

FISCAAL:

Voor de erfbelasting gaat de fiscus uit van het totale vermogen dat de overledene achterlaat bij zijn of haar overlijden. Over dit totale vermogen wordt door de erfgenamen erfbelasting betaald. Iedere erfgenaam betaald dus over zijn eigen erfdeel de belasting. Nu is het zo dat van dit erfdeel per persoon het bedrag wat zij hebben geerfd uit de nalatenschap van hun eerste ouder in aftrek mag worden gebracht. Fiscaal is het “juiste” erfdeel dus het erfdeel minus het erfdeel waarop men recht heeft uit de nalatenschap van de eerste ouder.

Een voorbeeld:

A en B hebben 3 kinderen (C, D en E) en een vermogen van € 200.000. A overlijdt in 2010 en B in 2019. Wat is nu het “juiste” erfdeel van C voor de erfbelasting?

antwoord:

Bij het overlijden van A waren er vier erfgenamen, namelijk B,C,D en E. Allen hebben recht op de helft van € 100.000, dus vijfentwintig procent (25%) ofwel (€25.000). Deze erfdelen blijven allemaal bij de langstlevende (zie wettelijke verdeling). Bij het overlijden van B wordt er dus geen € 200.000 verdeeld over 3 personen, maar wordt er slechts een bedrag van € 200.000 – € 75.000 = €125.000 verdeeld over C,D en E. Zo is het “juiste” erfdeel bij het tweede overlijden waarover erfbelasting wordt geheven, geen € 67.000 per persoon, maar slechts € 41.600. Uit fiscaal oogpunt bezien is dit een besparing van ruim € 2.500 euro.

CIVIEL:

Naast het fiscale belang van het juist berekenen van het erfdeel hebben we ook nog het civiele aspect. Vaak worden bepaalde aspecten over het hoofd gezien. Zoals hierboven al belicht: het erfdeel uit het eerste overlijden. Maar hiernaast zijn er nog andere mogelijkheden, zoals een tweede huwelijk. Wanneer men gehuwd is en de partner overlijdt, blijven, volgens de wettelijke verdeling, de erfdelen van de kinderen bij de langstlevende ouder. Wanneer de langstlevende ouder nu hertrouwt en samen met de nieuwe partner een kind krijgt, wat zijn dan de “juiste” erfdelen van de kinderen uit het eerste huwelijk en die uit het tweede huwelijk? Naast deze problematiek hebben we ook nog vele andere problemen, zoals een erfdeel van een broer/zus of half broer/zus, of het berekenen van de legitieme portie.

Het is in bijna alle gevallen van belang om een degelijk advies te krijgen of begeleiding te zoeken in het bepalen van het “juiste” erfdeel.

Voor meer informatie omtrent verdere mogelijkheden en uw positie neemt u contact op.