FISCAAL VRIENDELIJK OVERHEVELEN VAN VERMOGEN

Het overdragen van vermogen heeft als doel om zoveel mogelijk erfbelasting te besparen. Dit kan uiteraard op diverse manieren.

Nu hangt de manier van het overhevelen van vermogen sterk af van de persoonlijke situatie van de overdrager en van de begiftigde.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

Het doen van een grote schenking aan een kind voor de aankoop van een woning;

Het doen van een reguliere schenking;

Het overdragen van de eigen woning aan een van de kinderen;

Het overdragen van vermogen in een testament;

Het overdragen van aandelen in de onderneming.