Opstellen codicil

Een codicil is net zoals een testament een uiterste wilsbeschikking. Na overlijden is dit dus een wettelijk stuk, waaraan uw erfgenamen zich moeten houden.

In een codicil leg je vast welke spulletjes naar welke mensen gaan. Dit lijkt veel op een testament, maar is toch heel anders. In een codicil mag je namelijk alleen inboedelgoederen nalaten aan bepaalde personen. Geldbedragen, woningen, auto’s, enz zijn niet toegestaan.

Een codicil dient te voldoen aan vier (veel juristen zijn, onterecht van mening dat dit er drie zijn)voorwaarden, namelijk:

– handgeschreven;

– datum;

–  handtekening;

– opgemaakt ná het testament.