OVERLEGGEN MET BELASTINGDIENST

Bij onenigheid dan gaan wij indien dit wenselijk is uiteraard met u mee om het overleg aan te gaan, en onderhandelingen te voeren, met de Belastingdienst.