SCHENKINGSPLAN EN BESPAREN SCHENKBELASTING

Iedereen wenst zo weinig mogelijk te betalen aan de belasting. Indien we nu tijdens leven al vermogen aan de (klein)kinderen kunnen overdragen voorkomen we veel belasting.

We hebben het dan niet alleen over de erfbelasting, maar ook over de schenkbelasting, inkomstenbelasting en de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg.

Nu is het natuurlijk mogelijk om in het wilde weg te gaan schenken, maar indien dit gestructureerd verloopt kan dit veel meer belasting besparen. Deze structuur brengen we aan middels een schenkingsplan.

Een goed schenkingsplan houdt rekening met de leeftijd en de draagkracht van de ouders.
Wij helpen u graag een passend schenkingsplan op te stellen.

Door het spreiden van schenkingen over een aantal jaren kunnen we:

–              de schenkingsvrijstelling ieder jaar benutten;

–              het progressieve erfbelasting tarief matigen;

–              een inkomstenbelasting voordeel behalen;

–              de hoge eigen bijdrage voor het verzorgingstehuis verlagen.