Gebruikelijke werkzaamheden familierecht

 1. Dossier aanmaken;
 2. Alle kantoorkosten en/of administratiekosten zijn in de offerte inbegrepen;
 3. Vaststellen identiteit aan de hand van een identiteitsbewijzen;
 4. Opvragen persoonsgegevens bij de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie);
 5. Raadplegen van het VIS (Verificatie Informatie Systeem) ter controle van de (on)geldigheid van het identiteitsbewijs;
 6. Raadplegen van het FIS (Faillissementen Informatie Systeem) ter controle van eventueel faillissement/bewind van degenen die de akte gaan ondertekenen;
 7. Raadplegen van het CUR (Curatele Register) ter controle van eventuele ondercuratelestelling van degenen die de akte gaan ondertekenen;
 8. Gesprek, inventarisatie van persoonlijke omstandigheden en wensen en het geven van voorlichting over de consequenties van de dienst en de daaraan verbonden gevolgen;
 9. Opstellen en tijdig verzending van de concept akte in de Nederlandse taal op basis van de gevoerde bespreking en met toelichting; ons kantoor hanteert daarvoor een termijn van 2 a 3 weken na de eerste bespreking;
 10. Afspraak maken voor het ondertekenen van de akte (passeren);
 11. Na het bespreken en toelichten: ondertekening van de akte(n);
 12. Inschrijving van de akte in verplichte registers zoals het Centraal Testamenten Register (CTR), het Centraal Leventestamenten Register (CLTR) en het Huwelijksvermogensregister (HVR) bij de Arrondissementsrechtbank van de plaats waar het huwelijk wordt voltrokken;
 13. Eenmalig afgeven van afschrift(en) (of uittreksels) van/uit de getekende akte(n);
 14. Ontvangst en controle van de inschrijving in de registers zoals de verzamellijst van het Centraal Testamenten Register;
 15. Akte(n) 20 jaar bewaren in brandvrije ruimte overeenkomstig andere wettelijke voorschriften;
 16. Indien u de Nederlandse taal niet machtig bent, dan zijn wij wettelijk verplicht bij ondertekening van de akte een tolk aanwezig te laten zijn; de kosten van een dergelijke tolk bedragen additioneel ong. € 250,- en zijn niet in bovenvermeld offertebedrag inbegrepen.