Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar, een mediator, gaat samen met partijen op zoek naar een oplossing in een conflict of voor een probleem. Een probleem dat kan zijn ontstaan tussen ex-partners, tussen erfgenamen of tussen vennoten in een onderneming. Uiteindelijk komt er bij succesvolle mediation een oplossing welke voor alle partijen aanvaardbaar moet zijn.

Door middel van mediation kunt u er zelf voor zorgen dat een probleem opgelost wordt zonder dat er een rechter aan te pas moet komen. Met mediation werk je onder begeleiding van een neutrale onafhankelijke mediator aan een gezamenlijke oplossing waar ieder achterstaat. Een mediator legt de gemaakte afspraken uiteindelijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Er zijn langs deze weg geen verliezers.