Huwelijkse- en partnerschapsvoorwaarden (ook wijziging en opheffing)

Voordat u de huwelijkse voorwaarden laat opstellen bij De Familiejurist Amsterdam

Voordat u naar De Familiejurist toegaat, is het verstandig om samen goed op een rij te zetten wat júllie redelijk vinden. Maakt u zich hierbij niet druk over de precieze formuleringen, want dát is ons werk. Denk wel serieus over de algemene inhoud.

De drie fasen van het huwelijk

Het gemakkelijkst is om te denken in drie stappen:

  1. Het moment van het sluiten van het huwelijk
  2. Gedurende het huwelijk
  3. Bij het einde van het huwelijk (overlijden of echtscheiding)
  4. Vermogen op het moment van het sluiten van het huwelijk

Op het moment van het sluiten van het huwelijk, heeft ieder van jullie vermogen (spaargeld, inboedel, schulden, enzovoorts). U kunt in de huwelijkse voorwaarden laten vastleggen dat ieder zijn/haar eigen vermogen behoudt, of dat alles gemeenschappelijk wordt op het moment van het huwelijk.

Ook tussenvormen zijn mogelijk. U kunt bijvoorbeeld wat er aan inboedelgoederen is gemeenschappelijk maken, behalve dat ene schilderij waar u zo aan bent gehecht. Of u kunt een erfenis waar u al recht op hebt maar die nog niet is uitgekeerd, buiten de gemeenschap laten.

Ga na wat jullie alle twee aan vermogen hebben (vergeet de schulden niet) en bedenk wat jullie willen met ieders vermogen.

  1. Inkomsten, uitgaven en vermogensverandering tijdens het huwelijk

De eerste vraag is of het inkomen uit arbeid al dan niet verdeeld wordt en hoe de kosten van het huishouden verdeeld worden, bijvoorbeeld ieder de helft, of naar rato van inkomen.

Verder speelt de vraag hoe het geld verdeeld wordt dat overblijft (of dat tekort is) na betaling van de kosten van huishouding.

En dan zijn er nog zaken als schenkingen en erfenissen. Moeten die gemeenschappelijk zijn of juist niet.

Moet er iets speciaals geregeld worden om zakelijke schuldeisers buiten de deur te houden?

Moet er iets speciaals geregeld worden wat betreft een eigen huis; hoe zit het bijvoorbeeld met ieders inbreng bij aankoop van een huis; wordt dat gemeenschappelijk of blijft dat apart.

Wat betreft de verdeling tijdens het huwelijk, zie ook onze pagina verrekenbedingen.

  1. Einde van het huwelijk: overlijden of echtscheiding

Vaak wordt in huwelijkse voorwaarden bepaald dat bij het einde van het huwelijk wordt afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen is. Op die manier kan degene die tijdens het huwelijk een lager vermogen had dan de ander, alsnog een groot deel van het vermogen ontvangen zonder extra belastingen te betalen (bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, successierechten, erfbelasting).

Deze regeling hoeft echter niet in alle omstandigheden redelijk te zijn. Gaat het bijvoorbeeld om een tweede huwelijk en zijn er uit het eerste huwelijk kinderen geboren, dan moet natuurlijk ook aan hun rechten worden gedacht.

Het is mogelijk (en soms is het nodig) om in de huwelijkse voorwaarden speciale bepalingen op te nemen over verdeling van pensioenrechten.

Maak in ieder geval een overzichtje van wat er aan pensioenen is, zodat wij enig idee hebben van wat er geregeld moet worden, zeker in het geval dat er bijzondere pensioenvormen zijn.

Ook een overzichtje van (al dan niet aan een hypotheek gekoppelde) levensverzekeringen is handig.

Niet te veel voorbereiden

Het is niet nodig om vooraf alles tot in detail te bedenken en te bespreken, voordat u naar De Familiejurist Amsterdam gaat. Als u over alle punten die zijn genoemd even rustig hebt nagedacht en die punten samen kort hebt besproken, is dat wat ons betreft voldoende. Het gaat er vooral om dat u tijdens het eerste gesprek met de notaris niet overvallen wordt met allerlei nieuwe dingen waar u nog nooit over hebt nagedacht.