Levenstestamenten

Met een levenstestament kunt u iemand aanwijzen die uw vermogen bij leven beheert op het moment dat u het (tijdelijk) niet meer kunt door bijvoorbeeld ziekte, een ongeluk of dementie. U kunt diegene een volmacht verlenen om alles namens u te regelen en ook kan diegene uw wensen op medisch gebied aan de artsen kenbaar maken.