Notariële Volmachten

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit zelf niet meer mag doen. Als u hier niet meer toe in staat bent, kan iemand in wie u het volste vertrouwen heeft het van uw overnemen volgens de door u vastgelegde wensen. Het kan gaan om het doen van betalingen, maar bijvoorbeeld ook om medische zaken. De Familiejurist Amsterdam helpt u graag bij het maken van een volmacht.

Wat kun u regelen met een volmacht

– Een vertrouwenspersoon aanwijzen die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;

– Gedetailleerd vastleggen welke taken hij of zij krijgt of alles overlaten aan uw vertrouwenspersoon;

– Aangeven voor welke situatie de volmacht is bedoeld;

– Bepalen bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Wanneer maak ik een volmacht?

Dit is voor iedereen persoonlijk. Veelgenoemde redenen zijn:

– Ziekenhuisopname;

– Verblijf in het buitenland;

– Lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van uzelf;

– Lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van uw partner;

– Continuïteit van de eigen onderneming.

Het belangrijkste is dat u uw zaken op tijd regelt. Dat wil zeggen voordat u in een kwetsbare positie zit, bijvoorbeeld doordat uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt. Zo houdt u de regie in eigen hand en worden uw belangen volgens uw wensen behartigd. Neem de tijd om hierover na te denken en dit te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich gaat nemen.

U kunt op ieder moment een volmacht intrekken of aanpassen bij uw notaris, De Familiejurist Amsterdam.

Hoe maak ik een volmacht en wie kan dit inzien?

U kunt zelf een volmacht opstellen. Dat noemen we onderhandse akte. Vastleggen van een volmacht in een notariële akte heeft meerwaarde. De Familiejurist geeft advies over de mogelijkheden en controleert of u wilsbekwaam bent. Door deze controle is de volmacht betrouwbaarder. Zo staat achteraf vast dat u geestelijk in staat was te bepalen zoals u heeft gedaan. Bij twijfel vraagt onze notaris advies bij een onafhankelijk arts.

De Familiejurist Amsterdam bewaart de notariële akte in de kluis. U ontvangt een afschrift en bepaalt wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Op die manier weten ook anderen van uw wensen af. De bank vindt het prettig als u laat weten dat u een volmacht hebt gemaakt. Dat voorkomt later problemen.