Ontbinding geregistreerd partnerschap (flitsscheiding)

Als u en uw partner het eens zijn, kunt u het geregistreerd partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Het ‘wederzijds goedvinden’ moet wel aantoonbaar en goed geregeld zijn. De Familiejurist Amsterdam helpt u bij het opstellen van een overeenkomst.

De partners zijn verplicht een overeenkomst op te stellen. In die overeenkomst moet in elk geval staan dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht en dat de partners om die reden de registratie ongedaan willen maken. Verder moeten in zo’n overeenkomst afspraken staan over belangrijke zaken als de verdeling van bezittingen (en schulden), alimentatie, woonruimte en de verrekening of verevening van pensioenrechten.

De overeenkomst moet tot stand komen met hulp van een advocaat of notaris. Deze geeft aan de burgerlijke stand de verklaring af dat de overeenkomst tot beëindiging is gesloten. De verklaring is ondertekend door de advocaat of notaris en door de partners. Inschrijving van deze verklaring bij de burgerlijke stand moet plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Pas door deze inschrijving eindigt het geregistreerd partnerschap.