Samenlevingscontracten

Woont u `gewoon` samen (dus ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap), dan is het weliswaar niet verplicht maar meestal wel verstandig om de onderlinge afspraken vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst en een tweetal testamenten. De Familiejurist Amsterdam helpt u graag verder!

Wat kunt u regelen in een samenlevingscontract?

In theorie kunt ongeveer alles wat u zou willen in een samenlevingsovereenkomst opnemen, maar de meest gebruikelijke zaken zullen we hier bespreken.

Op de eerste plaats kunt u vastleggen wat er gebeurt met jullie inkomen(s). Hoe worden de kosten van het huishouden verdeeld en wat gebeurt er als na betaling van alle lasten geld overblijft (of tekort is).

Verder kunt u vastleggen wat er van wie is wat betreft inboedel, spaargelden en ander vermogen.

Ook gebruikelijk is om een zekere “zorgplicht” voor elkaar af te spreken. Voor bepaalde pensioen- en belastingvoordelen is dat vaak zelfs noodzakelijk.

In de meeste samenlevingscontracten worden speciale bepalingen opgenomen voor het geval één van jullie zou overlijden. Vaak is het overigens nodig om ook twee testamenten op te stellen.

Tot slot worden er vaak afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling van jullie relatie als je uit elkaar zou gaan. Vaak gaat het daarbij vooral om praktische regelingen, maar u zou ook kunnen denken aan een afspraak waarbij alimentatiebetaling wordt afgesproken.

Moet u een notaris inschakelen voor het opstellen van een samenlevingscontract?

Strikt genomen zou u ook zelf een samenlevingscontract kunnen opstellen en dat samen ondertekenen. Op zich is zo’n contract gewoon geldig. Maar we zouden u dat niet aanraden. Een goed samenlevingscontract maken is een hele (juridische) kluif en is zelfs voor een doorsnee jurist al knap ingewikkeld.

Bovendien is het om bepaalde effecten te bereiken wat betreft pensioenrechten en belastingen, erfbelasting, meestal een eis dat de overeenkomst door een notaris is opgesteld.

Een notaris inschakelen is dus altijd verstandig en meestal ook echt noodzakelijk.

Bij de gebruikelijke combinatie van een samenlevingscontract met twee testamenten, heeft u de notaris voor de testamenten in ieder geval nodig, want alleen een notaris kan testamenten opstellen.

In huwelijkse voorwaarden en in partnerschaps- voorwaarden is het bovendien mogelijk om over pensioenrechten nadere onderlinge afspraken te maken.

Samenwonenden en `huwelijkse` voorwaarden

Als u `gewoon` samenwoont (dus zonder getrouwd te zijn en zonder geregistreerd parnerschap), bent u wat betreft inkomen en vermogen onafhankelijk van elkaar. Er bestaat dan geen gemeenschap van goederen. Er is geen standaard gemeenschappelijk eigendom. Schuldeiseres van de ene partner kunnen niet bij de andere partner aankloppen.

Zou u in een bepaalde situatie toch gemeenschappelijk eigendom willen hebben, dan is dat in principe alleen mogelijk door hetgeen gekocht wordt op naam van beiden te stellen. Bijvoorbeeld een huis kunt u samen kopen waarbij u dan beiden als koper in het contract komt te staan. En ook de bijbehorende hypotheekschuld kunt u samen op u nemen, waarbij de bank meestal zal eisen dat ieder voor het geheel van de schuld aansprakelijk is.

Het verschil met een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is vooral dat er niet automatisch mede-eigendom ontstaat; dat ontstaat alleen als u daar samen voor kiest en die keus moet u iedere keer weer maken als u iets koopt of als u een schuld aangaat.

Inkomen en kosten van huishouding kunt u samen delen, maar dat is niet verplicht. Als u uit elkaar gaat is er ook geen alimentatieverplichting.

Het is wel mogelijk om allerlei onderlinge afspraken vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst; meestal wordt zo`n samenlevingsovereenkomst gecombineerd met een tweetal testamenten (omdat u als samenwonenden zonder testament niet van elkaar erft). Op die manier is het mogelijk om een juridische constructie te maken die qua effect dicht in de buurt komt van een algehele gemeenschap van goederen of van huwelijkse voorwaarden.