Schenkingen (ook schenken op papier)

Er zijn een aantal redenen om te schenken. Bijvoorbeeld als u iemand tijdens uw leven wilt bevoordelen in plaats van pas na het overlijden. Ook belastingbesparing kan een reden zijn om te schenken. Door te schenken verkleint u namelijk uw erfenis. De Familiejurist helpt u graag verder.

Belasting besparen

Door te schenken verkleint u uw erfenis. Hiermee bespaart u voor uw toekomstige erfgenamen erfbelasting. Door te schenken wordt ook geprofiteerd van de (jaarlijkse) vrijstellingen voor de schenkbelasting (belasting over een schenking). Als er meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger van de schenking schenkbelasting over het gedeelte van de schenking dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag.

Mogelijkheden om te schenken

Er zijn een aantal mogelijkheden om te schenken. Zo kunt u geld schenken door het geld over te maken op de rekening van de begiftigde(n). De wet stelt namelijk geen eisen aan het schenken van geld; aan een ‘schenking op papier’ worden wel eisen gesteld. U kunt de afspraken die u maakt over de schenking bij De Familiejurist laten vastleggen.

Schenking op ‘papier’

Als u een geldbedrag wilt schenken maar niet daadwerkelijk het bedrag wilt betalen, dan kunt u een zogenaamde ‘papieren schenking’ doen. U houdt het geschonken bedrag in de portemonnee, maar u maakt wel gebruik van de vrijstellingen van de schenkbelasting. De Belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente van 6% over het geschonken bedrag. Door het jaarlijks betalen van een zakelijke rente vermindert u natuurlijk uw vermogen verder en bespaart u uw toekomstige erfgenamen belasting.

3.9 Schenken aan goed doel met voordeel

Als u een goed doel wilt steunen, kunt u door een schenking in een bepaalde vorm, een zogenaamde lijfrenteschenking, zelf inkomstenbelasting besparen. Zeker als u al een automatische incasso hebt lopen ten behoeve van een goed doel is het overwegen van een lijfrenteschenking de moeite waard. Het schenken van een lijfrente kan via de notaris of via een overeenkomst die de Belastingdienst ter beschikking stelt. Goede doelen moeten op hun website verplicht een aantal gegevens publiceren. Hierdoor krijgt u onder meer inzicht in wie de bestuurders zijn, welke activiteiten het goede doel heeft ondernomen, hoe de financiële verantwoording in elkaar steekt en hoe het beloningsbeleid van het goede doel is.

Op de site van de Belastingdienst kunt u opzoeken of het goede doel waaraan u wilt schenken of uw erfenis wilt nalaten is aangemerkt als anbi. Een anbi betaalt geen schenk- en erfbelasting.