Testamenten en herroepingen

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. De Familiejurist helpt u graag bij het opstellen van uw testament.

Ik heb geen testament. Wie krijgt mijn bezit als ik overlijd?

Heeft u geen testament? Dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. In het erfrecht geldt alleen de juridische relatie met uw partner, kinderen en bloedverwanten.

Wat kan ik in een testament bepalen voor mijn erfgenamen?

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt van uw nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld de positie van uw partner of kinderen beschermen. Of uw geld aan een goed doel nalaten.

Naar de notaris

De specialist van De Familiejurist Amsterdam kan u adviseren over de mogelijkheden en legt uw wensen vast in een notariële akte. Hij meldt uw testament aan bij het Centraal Testamentenregister. Hebt u eenmaal een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig, tenzij u het herroept. U kunt op ieder moment uw testament laten herroepen of aanpassen bij de notaris. Het is verstandig om dit te doen als bijvoorbeeld uw persoonlijke situatie wijzigt.