Verdelingsakte woning (tussen ex-echtgenoten of erfgenamen

Eenvoudig, voordelig en snel uw huis verdelen nadat uw huwelijk of samenwoning is beëindigd? De onroerend goed specialisten van De Familiejurist Amsterdam helpen u graag verder!

Akte van verdeling

In een akte van verdeling wordt het huis dat eerst eigendom was van u en uw ex-echtgenoot/-partner samen, toegedeeld aan een van u beiden. Deze akte wordt na ondertekening bij de notaris ingeschreven bij het kadaster waardoor de woning op één naam komt te staan.

Wanneer er een hypotheek op het huis gevestigd is, wordt meestal ook vermeld dat degene die eigenaar wordt van het huis deze hypotheek alleen overneemt, zodat de ander daar niet meer aansprakelijk voor is. De hypotheek moet daarom ook op één naam worden gezet. Een van de eisen hiervoor is dan dat ook de woning op één naam staat. Vaak is een ontslag uit een oude hypotheek ook noodzakelijk om voor het sluiten van een nieuwe hypotheek in aanmerking te komen.

Waarom is een akte van verdeling noodzakelijk?

De lasten van een huis dat op twee namen staat worden ook door die twee personen gedeeld. Wanneer u uit elkaar bent en een van u beiden de woning verlaten heeftm wilt u deze lasten natuurlijk niet meer delen. De belangrijkste last is meestal de hypotheekschuld. Degene die de woning verlaten heeft wil (meestal) natuurlijk niet meer delen in deze schuld. De hypotheek moet daarom ook op één naam worden gezet. Een van de eisen hiervoor is dan dat ook de woning op één naam staat. Vaak is een ontslag uit een oude hypotheek ook noodzakelijk om voor het sluiten van een nieuwe hypotheek in aanmerking te komen.

Ik heb al een echtscheidingsconvenant, waarin het huis aan mij toegewezen is, waarom dan nog naar de notaris?

In een echtscheidingsconvenant of andere overeenkomst kunnen veel goederen, zoals meubilair, auto’s, maar ook banktegoeden, al aan een van deechtgenoten/partners worden toegedeeld. Ook kan worden opgenomen dat het huis door een van de echtgenoten/partners wordt overgenomen. Om het huis ook echt op één naam te zetten is echter een notariële akte van verdeling nodig die wordt ingeschreven bij het kadaster.