Verklaringen van Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare moeten ook vele bankzaken worden geregeld. Denk aan de bankrekening, de verzekeringen, de erfbelasting. Vaak wordt een bankrekening geblokkeerd zodra een bank de melding krijgt dat een rekeninghouder is overleden. De bank doet dit in hoofdzaak om de erfgenamen te beschermen tegen mogelijke opnamen van een bankrekening om geld aan een erfenis te onttrekken. Er zijn vele bankzaken die moeten worden geregeld na een overlijden, de bankzaken na overlijden vragen daarom om extra aandacht. De Familiejurist helpt u bij het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Wat is een verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht verklaar de notaris – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Waarvoor heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van erfrecht nodig.

Op het moment dat er een verklaring van erfrecht aan de bank is overhandigd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening ten name van de overledene beschikken. Deze rekening worden dan vaak ervenrekening genoemd.

Ook veel instanties vragen om een verklaring van erfrecht. Zolang de bank of een andere instantie niet om een verklaring van erfrecht vraagt is het niet nodig een verklaring van erfrecht te laten opmaken.