Voogdijbenoeming

Regel de opvoeding en verzorging van uw kinderen bij uw overlijden

Wilt u iemand aanwijzen die uw minderjarige kinderen na uw overlijden gaat verzorgen en opvoeden? Dan is het goed vooraf over een aantal zaken na te denken en het daarna goed te regelen. De Familiejurist Amsterdam helpt u graag verder voor het maken van de juiste keuzes.

Wanneer is er sprake van voogdij?

Zolang een kind minderjarig is (jonger dan 18 jaar), heeft u als ouders het (ouderlijk) gezag. Dat betekent dat u beiden het recht en de plicht heeft om uw kind te verzorgen en op te voeden. Naast het zorgen voor de alledaagse levensbehoeften van uw kind (eten, drinken, kleding en woonruimte), gaat het ook om het nemen van beslissingen. Denk aan medische behandelingen of het aanhangen van een geloof. Ook het beheren van de financiën van uw kind valt onder het gezag. Als deze taken en bevoegdheden door een of twee personen worden uitgevoerd die geen ouder van het kind zijn, noemen we dit voogdij.

Vermogensbeheer

De voogd beheert het vermogen dat uw kinderen erven. Hij mag dit gebruiken voor hun opvoeding en verzorging. Vanaf het achttiende jaar krijgen uw kinderen zelf de beschikking over wat zij erven. Daarom is het goed om naast het regelen van voogdij ook over bewind na te denken.

Een bewindvoerder houdt een oogje in het zeil tot uw kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. U kunt zelf aangeven tot welke leeftijd dit wenselijk is, bijvoorbeeld tot 25 jaar. Die bewindvoerder kan ook de voogd zijn. De financiële afspraken kunnen dan doorlopen. Voordeel is verder dat diegene al een band met uw kind heeft opgebouwd.

Voogd zoeken

Voordat u op zoek gaat naar een voogd is het belangrijk om na te gaan wat u essentieel vindt in de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld: waar gaan uw kinderen wonen, bij de voogd of iemand anders? Wilt u dat uw kinderen religieus worden opgevoed en wat houdt dat in? Maar ook zaken als schoolkeuze, sporten, muziekles. Kortom, alles wat u als ouders in de opvoeding belangrijk vindt, kunt u bespreken met de eventuele voogd.

Naar de notaris

In een testament kunt u zowel de voogdij als het bewind opnemen. Hier kunt u specifieke wensen over de opvoeding aan toevoegen. Voor bewind is het overigens verplicht om dit in een testament te regelen, voor voogdij niet. De notaris van De Familiejurist Amsterdam kan u meer informatie geven over het regelen van voogdij en bewind. Hij legt alles vast in een notariële akte.

Als u geen voogd benoemt

Zonder voogdijbepaling, bepaalt de rechter wie de voogdij krijgt over uw kinderen. Meestal is dat een familielid. Maar als de familie er niet uit komt of er is geen familie meer, dan wordt een voogdijinstelling aangewezen.