donorcontracten

Steeds vaker komt het voor dat één of twee vrouwen samen met een bekende spermadonor een kind krijgen. Het is raadzaam om de afspraken die jullie hierover maken vast te leggen in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt ook wel het ‘donorcontract’ genoemd. Dit donorcontract is van belang om bijvoorbeeld de volgende zaken vast te leggen:​

  • Wie worden er juridisch de ouder van het kind (let op: er kunnen maximaal twee ouders juridisch gezien de ouder van het kind worden).
  • Draagt de donor bij in de kosten voor de opvoeding van het kind?
  • Is het de bedoeling dat de donor en het kind contact met elkaar hebben? Zo ja, hoe dient dit contact eruit te zien? Is er bijvoorbeeld sprake van co-ouderschap, of willen jullie dat de donor jaarlijks een dag met het kind doorbrengt in een dierentuin?