opstellen vaststellingsovereenkomsten

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst, waarbij twee of meer partijen, soms na mediation, een bindende regeling treffen, soms ter voorkoming van een geschil, maar meestal om een bestaand geschil op te lossen. Wij kunnen u uiteraard helpen bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.