Vastleggen co-ouderschap en ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een schriftelijke vastlegging van de afspraken over minderjarige kinderen, waarover u het ouderlijk gezag heeft. Het gaat over de verzorging en opvoeding van uw kinderen nadat u uit elkaar bent gegaan door middel van:

Wat staat er in

Het ouderschapsplan moet informatie bevatten over “de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de uitoefening van de omgang, de wijze van informatieverschaffing en consultatie over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen en tevens de verdeling van de kosten van hun verzorging en opvoeding”.

Samengevat, betreft het dus:

  • Ouderlijk gezag
  • Hoofdverblijf
  • Alimentatie
  • Omgangsregeling of co-ouderschap
  • Informatieverschaffing
  • Opvoeding
  • School- en studiekeuze
  • Bijzondere uitgaven

Ouderschapsplan, hoe gedetailleerd?

In het algemeen kan worden gesteld, dat afspraken beter zullen worden nageleefd, als deze duidelijk en bondig zijn geformuleerd. U weet wat u van uw ex-partner mag verwachten en dat geldt ook omgekeerd. Bovendien geeft het uw kinderen duidelijkheid en stabiliteit in hun leven. Voor iedereen die bij de scheiding is betrokken (partners en kinderen) kan het rust bieden als er heldere afspraken over bijvoorbeeld de omgangsregeling of alimentatie in het ouderschapsplan zijn opgenomen. Ook latere wijzigingen zijn dan eenvoudiger door te voeren.

Wijzigingen aanbrengen in het ouderschapsplan

Latere wijzigingen kunt u onderling maken. Het is dan verstandig deze wijzigingen schriftelijk te maken in tweevoud, voorzien van dagtekening en uw beider handtekening. Deze afspraken gelden daarna. Een gang naar de rechter is niet nodig.

Hoe wij kunnen helpen

In het kader van uw echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap, zullen wij met u een ouderschapsplan opstellen. Dit vormt dan onderdeel van het echtscheidingsconvenant dat later door de rechter zal worden bekrachtigd door middel van een beschikking.